مطالب سایت تا چند روز دیگر به تخصصی ترین دانشنامه متصل خواهد شد

دانشنامه سایت عبارت است از کلمات و هشتگ های کلیدی که روی محتواهای سایت ایجاده شده است. برای هر محتوایی که در سایت قرار داده می شود این عبارات کلیدی به صورت لینک قابل دسترس هستد که اتوماتیم اعمال میشوند.

با توجه به اینکه محتواهای آموزشی و مطالب سایت به صورت زنجیره وار به هم مربوط هستند این قابلیت در نظر گرفته شده است که کاربران عزیز سایت بتوانند سریعتر مطالبی که به هم مربوط هستند را پیدا کنند. این قابلیت در حال تست و باگ گیری است که بعد از استیبل شدن در سیستم سایت اعمال خواهد شد