برای هر آنچه که شما را وارد بازار کار کنه و یا موقعیت شما رو تقویت و ارتقا بده

آکادمی تخصصی من مهندسم را برای خود انتخاب کنید

زیر نظر مهندس مهدی پیشگوی، مسلط به تولید سامانه های تحت وب و اپلیکیشنهای موبایلی اندروید